Pivotné body – pivot points

0
1595

Podľa môjho názoru sú jedným z najdôležitejších nástrojov vo Vašom obchodovaní.

Čo vidíme v nasledujúcom grafe

Pivot points

Máme tu niekoľko horizontálnych línií:

Pivotná línia – to je stredná línia
R1, R2, R3… – rezistentná línia, nad Pivotnou líniou
S1, S2, S3… – support línia, pod Pivotnou líniou

Môžeme vypočítať vyššie úrovne ako napríklad úrovne S4, R4 a tak ďalej, ale v praxi budete potrebovať iba úrovne 1,2 a 3.

Tieto riadky sú vypočítané na základe predchádzajúceho obdobia (musia byť v špecifickom vzorci pre vysoké, nízke i blízke hodnoty). Preto máme:

 • Hodinové Pivotné body– vypočítané pre high, low, close hodnoty z predchádzajúcej hodiny
 • 4 – hodinové Pivotné body– vypočítané pre high, low, close hodnoty z predchádzajúcich 4 hodín
 • Denné Pivotné body– vypočítané pre high, low, close hodnoty z predchádzajúceho dňa
 • Týždenné Pivotné body – vypočítané pre high, low, close hodnoty z predchádzajúceho týždňa
 • Mesačné Pivotné body– vypočítané pre high, low, close hodnoty z predchádzajúceho mesiaca
 • Ročné Pivotné body – vypočítané pre high, low, close hodnoty z predchádzajúceho roku

Ako môžeme očakávať, R línie slúžia ako rezistencia voči cene, S línie slúžia ako support. Pointou tu je myšlienka, že cena má tendenciu pohybovať sa okolo Pivotných línií. Dokonca i pri  vzostupnom trende, po dosiahnutí rezistencie môžeme očakávať korekciu smerom nadol späť k Pivotu.

Rovnako ako na nasledujúcom príklade. Cena sa pohybovala po pivotnej línii (čierna čiara). Potom sme videli silný pohyb do oblasti S2. Potom korekcia stiahne cenu späť a znovu sa pohybuje okolo pivotných bodov. Pokiaľ neexistuje žiadny jasný trend, môžeme vidieť také správanie, kedy je pivotná línia centrom pre price action.

 

Ktoré Pivoty sú pre Vás tie najlepšie?

Takže vieme, že existujú denné, týždenné alebo mesačné Pivotné body. Ktoré z nich sú pre Vás najlepšie? To závisí na Vašom hlavnom časovom rámci a na štýle obchodovania. Najobľúbenejšími sú samozrejme denné Pivotné body. Musíte otestovať sami, ktoré najlepšie vyhovuje Vášmu obchodovaniu. Nasledujúce zhrnutie môže slúžiť ako malá nápoveda.

 • 1h, 4h Pivotné body – vhodné pre najnižšie TF
 • Denné Pivotné body – vhodné pre TF od 1m do 1h
 • Týždenné Pivotné body – vhodné pre TF ako 4h, denne
 • Mesačné Pivotné body– vhodné pre TF ako 4h, denne, týždenne
 • Ročné Pivotné body– vhodné pre TF týždenne, mesačne

Stratégia založená na Pivotoch

Môžete postaviť svoju hlavnú obchodnú stratégiu na Pivotných líniách, alebo ich môžete použiť ako doplnok k inej stratégii.

Niekoľko dôležitých informácií o Pivotných líniách.

Pokiaľ je cena pod Pivotom, tak ten môže slúžiť ako rezistencia. Podobná situácia je s cenou nad Pivotom, kde bude slúžiť ako support.

Najdôležitejšie sú druhé línie. Inými slovami, existuje veľká šanca, že hlavný cieľ pre aktuálny pohyb bude S2 alebo R2. Jedná sa o úrovne, kde obchodníci radi profitujú. Vďaka tomu môžete očakávať pohyby v týchto líniách.

R3, S3. Existujú chvíle, kedy je trend veľmi silný a cena sa posunie nahor na líniu R3 alebo na líniu S3. V takomto prípade by ste mali vybrať zisk na S3 alebo R3. Nedúfajte, že pohyb bude pokračovať. Vo väčšine prípadov skončí na S3 alebo R3. Samozrejme, môžete zavrieť časť svojej pozície na 3. línii a nechať zvyšok v trhu. Z mojej skúsenosti však môžem povedať, že je to veľmi neobvyklé, cena sa pohybuje tak, že takmer nikdy nestúpa vyššie nad R3 alebo pod S3.

Pivotné body z vyššeho časového rámca. Sú chvíle, kedy je dobré kontrolovať situáciu na vyšších časových rámcoch. Preto je dobré otvoriť samostatný graf. Existujú situácie, kedy sú body od dvoch rôznych Pivotných línií blízko seba. Napríklad môžeme mať dennú R2 blízko týždenej R1. To je pre nás veľmi dôležitá informácia, pretože vieme, kde je silná podpora, a teda kde by sme mali mať šancu profitovať.

Pivotné body na Forexe – príklady obchodovania

USD/JPY hodinový graf, týždenné Pivotné body

Jedná sa o hodinový graf USD/JPY s týždennými Pivotnými bodmi. Trend je vzostupný. Cena je nad Pivotnou líniou. Po pohybe v kanáli došlo k prekonaniu trendovej línie a môžete vidieť silný pohyb nahor. Ten skončil presne na úrovni R3. To je vzácna situácia. Vo väčšine prípadov uvidíte, že ceny rešpektujú rezistentné body pri R1 a R2. Niekedy sa objavujú nové správy alebo nejaký iný dôvod pre podobne silný výkyv.

GBP/JPY 5 minútový graf, denné Pivotné body

Na vyššie uvedenom grafe máme GBP/JPY, 5 minútový graf s dennými Pivotnými bodmi. Je to zaujímavá situácia. Za prvú časť dňa bola cena nad Pivotnou líniou, ktorá slúžila ako support.

Neskôr sa situácia zmenila. Pivotná línia prestala fungovať ako support, bola tu tiež rezistencia z kĺzavého priemeru. Náhle došlo k prepadu GBP/JPY. Vidíme, že pohyb bol priamo na línii S2.

Tento graf ukazuje, prečo je dôležité nastaviť príkazy Take-profit k Vašim obchodom. Bol to len okamih, kedy bola cena na línii S2 a došlo k silnému odrazu. Neboli by ste schopní ju ručne uzavrieť.

EUR/USD, 4 hodinový graf, mesačné Pivotné body

Posledným príkladom je EUR/USD, 4 hodinový graf s mesačnými Pivotnými bodmi. Je to vzácne, keď kontrolujete mesačné pivotné body, ale ako vidíte, fungujú tiež. V tomto prípade fungovali Pivoty ako rezistencie, neskôr sa posunuli nahor na mesačné R2.

 

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokObchodne nastroje a strategie
Ďalší článokFibonacciho obchodné nástroje na Forexe
Šéf-editor spoločnosti Comparic.cz. Obchoduje od roku 2004, profesionálne prepojený s trhom Forex od roku 2006. Fanúšik technického prístupu k trhom - v súčasnosti sa zameriava na stratégie Ichimoku Kinko Hyo a Price Action. Zameriava sa na risk reward ratio na svojich transakciách. Prednášajúci na mnohých konferenciách o investíciách na kapitálových trhoch, ako lektor spolupracuje s najväčšími maklérmi v Poľsku a vo svete. Viceprezident Nadácie FxCuffs - vzdelávanie a rozvoj finančných trhov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here