Economic Calendar by TradingView

Každý skúsený obchodník si je vedomý toho, že makroekonomický kalendár je jedným z jeho najdôležitejších nástrojov. Poskytuje informácie o čase zverejnenia ekonomických údajov, čo zase poskytuje informáciu o tom ako aktívny a likvidný v danú dobu trh bude. Ukazuje tiež, kedy budú niektoré trhy uzavreté kvôli dovolenke.

Každý kalendár poskytuje podobné informácie:

Zobrazuje presný dátum a čas zverejnenia

Úrovne významnosti dát (najčastejšie tri úrovne – nízka, stredná, vysoká). I keď ide o historické informácie, môže dať menej skúseným obchodníkom príklad dôležitých údajov, ktoré môžu s trhom výrazne pohnúť.

Informácie o type správ a obdobia, ktorého sa týka (minulý mesiac, štvrťrok atď.).

Hodnoty ukazovateľov za predchádzajúce obdobie, očakávania analytikov a aktuálna hodnota.

Hlavnou súčasťou makroekonomického kalendára sú makroekonomické ukazovatele. V tejto skupine sú údaje o zamestnanosti (miera nezamestnanosti, zmena zamestnanosti, rast miezd), údaje o produkcii (výroba, služby), údaje o inflácii (spotrebiteľská inflácia CPI alebo výrobné CPI), správy o centrálnych bankách (zhrnutie zasadnutia, tlačové konferencie, Úrokové sadzby, prejavy centrálnych bankárov), správy o sviatkoch (štátne a náboženské sviatky a s nimi spojené uzavretie konkrétnych trhov).

Vzhľadom k tomu, že zverejnenie najdôležitejších údajov spôsobuje obvykle vysokú volatilitu a silné, ťažko predvídateľné pohyby (niekedy niekoľko stoviek pips za pár sekúnd), oplatí sa byť v čase zverejnenia výsledkov veľmi opatrný. Makroekonomické dáta sú hlavným hnacím motorom všetkých trhov.

Internet ponúka mnoho rôznych kalendárov. Je zložité nájsť dobrý kalendár, ktorý by zobrazoval najdôležitejšie dáta bez oneskorenia. Pozývame Vás, aby ste na stránkach Comparic.com použili ten náš.